Tähelepanu rändurid: Austraalia muutis teile mõeldud viisa tingimusi

FOTO: Alexander Ludwig / PantherMedia / Scanpix

Austraalia valitsus muutis hiljuti seljakotireisijatele mõeldud viisade tingimusi. Ränduritel on nüüd võimalus jääda ühte kohta pikemalt tööd tegema ning teatud tingimustel on võimalik pikendada ka üldist Austraalias viibimise aega.

Kuna eestlastel on võimalik taotleda töise puhkuse viisat (417), siis annab Trip.ee ülevaate, millised on muudatused, mis antud viisa omanikke puudutavad.

Muudatused on järgmised:

1. Töise puhkuse viisaga võib alates 5.novembrist töötada ühes ja samas farmis (taime- ja loomakasvatus) kuue kuu asemel 12 kuud järjest.

2. Põllumajanduse valdkonnas võib tööd otsida nüüd lisaks Põhja-Austraaliale ka teistes Austraalia piirkondades.

3. Nendel, kes töötavad teisel aastal kuus kuud erinimekirja kuuluvatel töökohtadel määratud piirkondades, on võimalik jätkata tööd ka kolmandal aastal. Selline kord on alates 1.juulist 2019, eripiirkondade loetelu on võimalik lugeda lähiajal.

Antud muudatused viidi sisse, et vähendada kroonilist hooajalist tööpuudust osades Austraalia farmides. Uued tingimused on positiivsed ka tööandjate jaoks, sest nüüd ei tule nii tihti uutele inimestele väljaõpet korraldada. Tööandjad saavad hoida juba väljaõppinud ja kogenud töötajaid kauem.

Tagasi üles