Eurolaulu Raadio

Brexit: 6 suurimat reisimisega seotud hirmu, mis on alusetud

FOTO: Victoria Jones / PA Wire/PA Images/Scanpix

Paljud britid on väljendanud muret selle üle, mis juhtub edaspidi reisimisel Euroopasse pärast  Brexitit. Mõned isegi arvavad, et seoses uute eeskirjadega hakkavad Suurbritanniast Euroopasse suunduvatele lendudele kehtima teatavad blokeeringud. Ka on tulnud murelikke kirju küsimusega, kas Londoni-Pariisi rongiliiklus ikka jääb alles.

Allpool toome koos The Travel Magazine'iga ära kuus hirmumõtet seoses Brexiti-järgse reisimisega Ühendkuningriigist euroliidu riikidesse ja maandame need.

1. Rongid Suurbritanniast mujale Euroopasse jäävad seisma

Seda ei juhtu. Eurostaril on Londonis 70-protsendiline turuosa Pariisi-Londoni ja Londoni-Brüsseli liinidel ning see sõidutab aastas üle 10 miljoni reisija. Eurostar on Ühendkuningriigis ja Euroopas monopoli staatuses ning selle piiriülene protsess on selgelt välja töötatud.

2. Britid vajavad vajavad Euroopas reisimiseks edaspidi viisat

Britid ei vaja Euroopas reisimiseks viisat ei täna ega ka tulevikus. Ühegi Euroopa Liidu riigi valitsus pole soovinud muuta brittide jaoks turistidena reisimist raskemaks.

ELi uus elektrooniline reisiloa süsteem, mis jõustub 2020. aastal, nõuab külastajalt väljaspool ELi, et ta registreeriks end vastaval veebisaidil ja maksaks 7 eurot.

3. Reisikindlustuse kulud tõusevad

Euroopa ravikindlustuskaart (EHIC) annab Ühendkuningriigi kodanikele õiguse ELi riikides end taskukohaselt või ka tasuta ravida. Sellel ei ole reisikindlustusega samu eeliseid, kuid kui teil on see olemas, siis paljud reisikindlustused loobuvad ülemäärasest nõudest. Reisikindlustuspoliiside hindade üle saab läbi rääkida.

4. Mobiilside rändlustasud tulevad tagasi

Mobiilikõnede rändlustasud kaotati Ühendkuningriigis ja ELis 2017. aasta mais ja mobiilsidevõrgu pakkujad on olukorraga rahul. Neil pole mingit kavatsust naasta riigisiseste võrgutasude juurde. Mobiilside rändlustasud ELis ei tule tagasi.

5. Puhkus Suurbritannias hakkab olema tunduvalt kallim

Kuigi kaks aastat tagasi naela väärtus võrreldes euroga järsult langes, on nael oma väärtuse säilitanud ja pole põhjust arvata, et see muutub. Teisisõnu, turg on juba Brexitiga arvestanud ning pole tõendeid, et üleeuroopalised rongi- või õhutranspordi piletihinnad pärast Brexitit tõuseksid.

6. Euroopasse reisimine hakkab olema komplitseeritum

Seda ei juhtu. Sisserände kontroll Suurbritanniast mujale Euroopasse saabudes ja vastupidi on kohustuslik, kuid idee, et Euroopa riigid seaksid brittidele piiriülese rangema kohtlemise pärast Brexitit, on ebatõenäoline. Saabumisel sihtriiki jätkatakse tavapäraselt oma passide näitamist, nagu seda praegu tehakse.