Airbnb kohustub järgima uusi nõudeid ning peab oma hindu selgemini esitama

Airbnb

FOTO: ISSEI KATO / REUTERS/ Scanpix

Pärast juulis esitatud Euroopa Komisjoni ja ELi tarbijakaitseasutuste üleskutset on Airbnb nüüd otsustanud teha oma tingimustes vajalikud muudatused ja hakata oma hindu selgemini esitama.

Populaarsel kodumajutuse portaalil on aega 2018. aasta lõpuni, et teha oma veebisaidil kõikides ELi keeltes vajalikud muudatused.

Õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse voliniku Věra Jourová sõnul on internet oluliselt muutnud seda, kuidas me reisime, öömaja leiame ja oma puhkuse veedame.

«Kuid internetis teenuste pakkujad peavad samuti järgima reegleid ja võtma vastutuse, kui midagi läheb viltu. ELi tarbijatel on aga õigused nii internetis kui ka mujal,» selgitas ta.

Jourová lisas, et tal on hea meel tõdeda, et Airbnb on valmis tegema vajalikud muudatused, et tagada täielik läbipaistvus ja selgus selles, mille eest tarbija maksab.

«See on osa suurematest püüdlustest tarbijaid internetis paremini kaitsta. Just seetõttu tegime ka paari kuu eest algatuse «Uus kokkulepe tarbijatega» raames ettepaneku tugevdada tarbijakaitsenorme,» selgitas ta Jourová. 

Airbnb kohustub esitama broneeringu koguhinna, mis sisaldab lisatasusid (näiteks teenus- ja koristustasu). Kui lõpphinda ei ole võimalik eelnevalt välja arvutada, siis tuleb tarbijat selgelt teavitada, et võidakse kohaldada lisatasusid. Airbnb peab ka selgelt märkima, kas pakkumise teeb era- või kutseline majutaja, kuna sellest sõltuvalt kohaldatakse erinevaid tarbijakaitsenorme.

Samuti peab Airbnb tegema rea muudatusi oma teenuse osutamise tingimustes, et viia need kooskõlla ELi tarbijakaitsenormidega. Tarbijal peab olema võimalus esitada isikukahju või muu kahju korral majutaja vastu hagi.

Samuti tuleb tarbijale selgitada, et tal on õigus kaevata Airbnb kohtusse oma elukohariigis. Lisaks on Airbnb kohustatud teavitama tarbijaid, kui ta otsustab lepingu lõpetada või sisu kõrvaldada, ning tagama neile vajaduse korral õiguse esitada kaebus ja saada hüvitist.

Populaarne