Uuring: inimesed ei tea, kuidas ökoreise teha, isegi kui seda tahaksid

FOTO: Pixabay

Värskest uuringust selgub, et 87 protsenti sagedastest reisijatest üle maailma on teadlikud reisimise negatiivsetest mõjudest keskkonnale ning soovivad seda vähendada. Kaks kolmandikku küsitletutest on nõus loodussäästlikuma reisimise eest ka juurde maksma, samas aga saab takistuseks teadmatus.

Booking.com avaldas hiljuti oma üleilmse jätkusuutliku reisimise raporti. Sellest selgub, et keskkonnateadlikkus on globaalsete reisijate seas küll suurenenud, kuid paljud väljakutsed seisavad veel ees.

Samal ajal kui kümnest reisijast üheksa soovivad jätkusuutlikult reisida ning 39 protsenti väidab, et nad seda ka alati või pea alati teevad, tunnistab 48 protsenti küsitletutest, et nad ei ole kunagi teadlikult jätkusuutlikult reisinud või on seda väga harva teinud.

Jätkusuutlikkus algab ööbimispaigast

«Jätkusuutlik reisimine» on subjektiivne väljend, mida inimesed mõistavad ja mõtestavad enda jaoks erinevalt. Uuringust selgus, et pea pooltele reisijatele (46 protsenti) tähendab see öko- või rohemajutustes peatumist; see oli küsitletute seas ka kõige populaarsem jätkusuutliku reisimise definitsioon.

Ööbimiseks keskkonnasäästlike paikade valimise põhjuste seas nimetati väiksemat mõju loodusele (40 protsenti), ehtsa kohaliku kogemuse saamist (34 protsenti) ning soovi end ööbimispaiga valiku tegemisel hästi tunda (33 protsenti).

Sel aastal plaanivad enam kui kaks kolmandikku (68 protsenti) reisijatest ökomajutustes peatuda. See number on viimastel aastatel stabiilselt kasvanud, ulatudes mullu 65 protsendi ja tunamullu 62 protsendini.

Nende reisijate osakaal, kes pole keskkonnasõbralikke ööbimiskohti kaalunud, kuna ei teadnud nende olemasolust, üha väheneb. Tänavu oli selleks 31 protsenti, samas kui eelmisel kahel aastal oli sama näitaja 39 ja 38 protsenti.

Kohaliku eelistamine

Uuringust selgub, et jätkusuutlik reisimine tähendab reisijatele ka läbimõeldud tegevusi, sealhulgas ka tarbimist. Lisaks ökomajutustes peatumisele eelistavad keskkonnateadlikumad reisijad koju viia kohaliku käsitööna valminud meeneid, ringi liikuda ühistranspordiga nagu kohalikud ning süüa toitu, mis on valmistatud kohalikust toorainest.

Populaarseimad keskkonnasäästlikud tegevused puhkusel:

Reisijate osakaal, kes neid tegevusi ette võtavad:

Kohapeal käsitööna valmistatud toodete eelistamine masstoodetud suveniiridele

53%

Takso asemel kohaliku ühistranspordi kasutamine

52%

Kohalikku toorainet kasutavate restoranide eelistamine

41%

Rahvarohketest turistilõksudest loobumine, et nende asemel vähemreklaamitud vaatamisväärsustega tutvuda

40%

Ökomajutuse eelistamine tavalistele hotellidele

30%

Takistuseks lisakulu ja teadmatus

Kuigi reisijatele, kes soovivad keskkonnasäästlikumalt reisida, on tajutavad lisakulud jätkuvalt suurim tõke, ütleb lausa kaks kolmandikku (67 protsenti) reisijatest, et nad on nõus oma reisile vähemalt 5 protsenti rohkem kulutama, et selle mõju keskkonnale minimeerida.

Uuringust selgub, et keskkonnasäästliku reisimise valikul on takistuseks ka teabe ning usaldusväärse sertifitseerimissüsteemi puudumine (32 protsenti); näiteks Jaapanis, Hiinas ja Indias mainiti seda keskkonnasäästlikust reisimisest loobumise põhjusena isegi enam kui kõrgemaid kulusid. 32 protsenti uuringus osalenutest soovivad sellise rahvusvahelise ökosõbralike majutusasutuste standardi loomist ja kasutuselevõttu ning 40 protsenti märkisid, et abi oleks ka sellest, kui broneerimisportaalid pakuksid ööbimispaiga otsimisel vastavat filtrit.

Uuring tehti selle aasta veebruaris ja märtsis, kokku osales üle 12 000 reisija 12 riigist.

Populaarne

Tagasi üles