Eesti Muusikaauhinnad 2020

Tarbijakaitseamet: enne reisi ostmist tee reisipakkuja kohta taustakontroll

FOTO: Jakob Gruber/ Vida Press

Enne pakettreisi ostmist peaks alati tegema kauplejale taustakontrolli, mis hõlmaks majandustegevusteates esitatud andmeid majandustegevuse registris.

Kuna praegu tehakse nii algavaks talveks kui järgmiseks suvehooajaks reisiplaane, tuletab tarbijakaitseamet meelde, et reisijal oleks mõistlik enne pakettreisi ostmist veenduda, et reisiettevõtjal on tagatis olemas ning reisivahendajal õigus reise vahendada. 

Tagatise kohustus

Pakettreise müügiks pakkudes ja müües tegutsetakse reisiettevõtjana turismiseaduse tähenduses ning reisiettevõtjad on kohustatud omama nõuetekohast ja seejuures piisavat tagatist. Tagatise olemasolu ja piisavus on oluline, et vajaduse korral oleks võimalik kõik reisijad reisi lähtekohta tagasi tuua ja majutada ning ühtlasi tagastada kõigile tarbijatele nende poolt tasutud reisitasud ja tasud lunastamata pakettreiside kinkekaartide eest. Olukorras, kus reisiettevõtja tagatis on ebapiisav või puudub sootuks, on seadusega ette nähtud reisijate õiguste ja huvide kaitse tagamata.

Ka reisijatel endal on võimalik pakettreisilepingu täitmisega seotud riske maandada ja vältida ebameeldivaid olukordi, valides lepingupooleks ettevõtja, kelle kohta tehtud taustakontroll küsitavusi ei tekita ning usaldusväärsust ei kahanda. Kusjuures üheks taustakontrolli osaks peaks olema reisiettevõtjate kohta esitatud andmetega tutvumine majandustegevuse registris.

Kas reisivahendaja on üldse majandustegevuse registris?

Esmalt on äärmiselt oluline enne pakettreisi ostmist kindlaks teha, kas nii reisikorraldaja kui ka praeguse seaduse kohaselt reisivahendaja on registreeritud majandustegevuse registris ja omavad tagatist.

Kui pakettreisi soovitakse osta reisivahendaja kaudu, tuleks veenduda ka vahendaja edasimüügi õiguses. Andmed reisikorraldajate partnerite kohta on avaldatud majandustegevuse registris reisikorraldaja majandustegevusteates ning teatud reisikorraldajate puhul nende kodulehekülgedelgi.

Pakettreis on kas eelnevalt reisikorraldaja poolt kindlaks määratud või reisija tahteavalduse kohaselt koostatud ja ühtse hinna eest pakutav reisiteenuste kogum, mis moodustub vähemalt kahest reisiteenusest ning kestab vähemalt 24 tundi. Pakettreisiga on tegemist ka siis, kui reisiteenuste kogumit osutatakse 24 tunni jooksul, kuid see sisaldab majutusteenust.

Populaarne

Tagasi üles