Tarbijakaitseamet: Balti riikide seiklusrajad ei pööra ohutusele piisavalt tähelepanu

jaga E-post prindi artikkel saada vihje loe ja lisa kommentaare

Uuringus osalenud Otepää seikluspark

FOTO: KRISTJAN TEEDEMA/PM/SCANPIX BALTICS

Eesti, Läti ja Leedu tarbijakaitseametite läbiviidud ühine seiklusparkide järelevalveprojekt näitas, et seiklusradade üldine seisukord oli keskpärane. Ohutuse tõstmiseks töötasid ametid välja juhendi, mis on ettevõtjaile abiks mõistmaks ohutusele seatud nõudeid ning hindamaks pakutava teenuse ohutust.

Seikluspargid on üha enam populaarsust kogunud, mille ohutuse osas järeleandmisi teha ei tohi ükski ettevõte. Tänavu suvel kontrollisid Balti riikide tarbijakaitseametid seiklusparkide ohutust ja nõuetele vastavust. Kontroll hõlmas kokku kuut seiklusparki, igas riigis kahte. Tähelepanu pöörati dokumentatsioonile, radade ehitusele ja ohutusele, kasutatavate isikukaitsevahendite nõuetele vastavusele ning olemasolule, tarbijale antavale teabele ja lepingutele.

Eestist oli järelevalveprojekti kaasatud Otepää seikluspark, kui üks vanimaid seiklusparke ja Pirita seikluspark, kus pakutakse teenust ka öisel ajal (ööronimine). Projektis osalenud seikluspargid said kontrollimise käigus tagasisidet kitsaskohtadest ning ka sellest, mis on hästi. Osalenud seiklusparkidele edastatud kokkuvõte võimaldab neil end teiste teenusepakkujatega võrrelda, õppida vigadest ja rakendada häid lahendusi.

Ametid hindasid kontrollitud Balti riikide seiklusparkide seisukorda keskpäraseks. Arenemisruumi on teenuse ohutuse parandamiseks kõikides valdkondades, näiteks isikukaitsevahendite kasutamine, tarbijatele antav teave, võõrkeelsed lepingud või muu sarnane. Kontrollijate hinnangul ei pööranud osad teenuseosutajad piisavalt tähelepanu osutatava teenuse ohutusele, sest mõnedes parkides ei olnud nende avamisest saadik tehtud ühtegi parendust.

Lisaks ilmnes, et seiklusradasid ja isikukaitsevahendeid ei hooldatud piisavalt, sest selles valdkonnas leiti palju rikkumisi. Näiteks kasutati kulunud isikukaitsevahendeid, kahjustatud seiklusraja elemente (näiteks juurdepääsuredelid ja platvormid) ja ohutusvarustust (puude polsterdus).

Järelevalve käigus kaardistati hetkeolukord ning selle alusel koostati ühtsed juhised ohutuse tagamiseks seiklusparkides. Dokument sisaldab ka enesekontrolli küsimustikku, mis annab ettevõtjale võimaluse hinnata seikluspargi hetkeolukorda ning teha vajalikud parandused. Valminud Seiklusparkide ohutuse juhend  on kõikidele ettevõtjatele kättesaadav tarbijakaitseameti kodulehelt ettevõtjaile suunatud juhendite juurest. 

Tagasi üles