Nike

Tarbijakaitse: reisist ise loobuja ei saa kogu raha tagasi

Puhkus.

FOTO: SCANPIX

Tarbijakaitseamet juhib seoses Egiptuse reiside tühistamisega tähelepanu, et võlaõigusseaduse kohaselt peab reisikorraldaja reisi omal algatusel tühistamisel tagastama tasutud summa täielikult, kui aga reisist loobub klient ise, tuleb tal tasuda bürookulud.


«Olukord Egiptuses on jätkuvalt ettearvamatu ning seetõttu käituvad ka erinevad reisikorraldajad selles olukorras üsna erinevalt. Esineb nii äraootavat seisukohta kui ka reisijate plaanitust varasemat kojutoomist,» sõnas tarbijakaitseameti peadirektor Andres Sooniste.

Kuigi seni on peamised turismipiirkonnad olnud rahulikud, hindab ta olukorra murettekitavaks ja soovitab reisiettevõtjatel oma tegevuses lähtuda reisijate üldisest turvalisusest ja seda ka etteulatuvalt - riske adekvaatselt hinnates ja nende võimalikku realiseerumist ennetades.

Kui reis ei ole veel alanud ja lepingu lõpetab korraldaja

Reisijatele, kelle reis ei ole veel alanud, kuid kelle reisipaketi sihtkohtadeks on Hurghada ja Sharm el Sheikh ning kelle reiside väljumised on tühistatud/peatatud reisikorraldaja poolt, kohaldub võlaõigusseaduse § 872, mille järgi peab reisikorraldaja reisi ärajätmise korral sellest reisijale viivitamatult teatama. Tarbijale tuleb tagastada 100% tasutud summast, mis tähendab, et reisikorraldaja kaotab õiguse reisitasule.

Reisiraha tuleb tagastada hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul arvestades reisikorraldaja poolt reisi ärajätmise teate edastamisest reisijale. Reisikorraldaja ja reisija võivad kokku leppida nii reisi asendamise kui edasilükkamise osas. Juhul, kui reisija ei soovi reisi asendamist või edasilükkamist, on tal õigus reisitasu täielikule tagastamisele.

Kui reis ei ole veel alanud ja lepingu lõpetab tarbija

Reisijatele, kelle reis ei ole veel alanud, kuid kelle reisipaketi sihtkohtadeks on Hurghada ja Sharm el Sheikh ning kes soovivad reisist loobuda, kohaldub võlaõigusseaduse § 874, mille järgi enne reisi algust võib reisija lepingust igal ajal taganeda.

Sellisel juhul kaotab reisikorraldaja õiguse reisitasule, kuid tekib nõudeõigus mõistliku hüvitise osas ehk üldjuhul tehtud bürookulu tasumiseks. Mõistliku hüvitise suurus tuleneb reisikorraldaja tüüptingimustest ning antud küsimuses tuleks esmalt pöörduda reisikorraldaja poole.

Kui sihtkohaks on kriisipiirkond

Neil reisijatel, kelle reisiplaanides oli ka ametlike kriisipiirkondade - Kairo, Luxor või Alexandria – külastamine, näiteks ekskursioonidena mõnest kuurordist, ning kelle reisid ei ole veel alanud, on õigus reisileping üles öelda võlaõigusseaduse alusel, kuna nimetatud sihtkohad on osa reisipaketist ning ülesütlemine põhjendatud.

Reisiteenuse ohtlikuks muutumine võlaõigusseaduse kohaselt tähendab seda, et reisikorraldaja ei suuda tagada reisi vältel reisija turvalisust, mis annab lepingu ülesütlemise õiguse ennekõike reisijale.

Lepingu ülesütlemiseks peab reisija esitama vastavasisulise kirjaliku avalduse reisikorraldajale. Avalduses peab reisija põhjendama, milles tema ohuhinnang seisneb.
Reisija peab niisugusel juhul arvestama, et lepingu ülesütlemise korral kaotab reisikorraldaja küll õiguse reisitasule, kuid tal on õigus nõuda reisi jaoks juba tehtud mõistlike kulutuste hüvitamist reisija poolt (bürookulud vms).

Juhul, kui reis on juba alanud

Egiptuses viibivad reisijad peavad ennekõike hindama olukorda kohapeal ning sellest tulenevalt otsustama, kas reisi jätkamine on neile piisavalt ohutu ja mõistlik arvestades asjaolusid. Kindlasti on vaja pidada nõu reisikorraldaja kohapealse esindajaga, enne kui langetada otsus reisi jätkamise või selle ülesütlemise osas.

Kui reisikorraldaja ei ole reisilepingut ennetähtaegselt lõpetanud ja reisija otsustab reisi jätkata, kuna tema hinnangul tekkinud olukord teda ei ohusta ja reisi ei takista, tuleb tal siiski järgida kõiki vajalikke turvanõudeid ja antud soovitusi.

Kui reisikorraldaja soovib reisilepingu ajal lepingu ennetähtaegselt lõpetada, peab ta tagama, et kõik kliendid oleksid sellest informeeritud. Samuti peab reisikorraldaja tagama reisil viibijatele võimaluse võimalikult kiireks kojusõiduks. Reisijatel tekib sellisel juhul õigus nõuda reisitasu vähendamist saamata jäänud reisipäevade eest

«Tekkinud olukorras peaksid Eesti reisikorraldajad lähtuma ennekõike reisil viibivate isikute turvalisuse huvidest ning tagama nende tarbijaõiguste maksimaalse kaitse,» võttis Sooniste olukorra kokku.

Egiptuse ametivõimude poolt on kuulutatud välja eriolukord Kairos, Luxoris ja Alexandrias. Reisijad, kelle reisiplaanid on seotud nimetatud sihtkohtadega, peavad olema eriti tähelepanelikud ja arvestama, et tegemist on ametlike kriisipiirkondadega, kus reisimine on seotud kõrge riskiga ja seetõttu ebasoovitav.

Teiste piirkondade (sh kuurortlinnade Sharm El Sheikh ja Hurghada) osas ei ole eriolukorda ametlikult välja kuulutatud ning nendes piirkondades reisimisel tuleb hinnata olukorda, tuginedes kättesaadavale teabele.