Mida jälgida reisikindlustuse sõlmimisel?

Reisikindlustus

FOTO: SCANPIX

Reisikindlustuse eesmärk on hüvitada reisiga seotud võimalikud ootamatud kulud. Võimalike ootamatuste parimaks vältimiseks on hea pöörata rohkem tähelepanu tingimustele, et valida just enda reisiplaanidele vastav kindlustus. 

PZU Kindlustuse reisikindlustuste riskijuht Kaja Pukk soovitab kindlustuse valimisel lähtuda eelkõige sellest, milliste riskide vastu ja millistel tingimustel kindlustuskaitset pakutakse ning valida kindlustusselts kõikide lepingutingimuste põhjal tervikuna. Lepingu valimisel tasub tähelepanu pöörata ka sellistele detailidele:

 

Välistused – reisikindlustus hüvitab need kahjud, mis on lepingusse märgitud, ning tihti on tingimustes väljatoodud ka välistused ehk kahjud, mida konkreetne kindlustus ei hüvita. Erinevatel kindlustustel on erinevad välistused, mille korral hüvitist ei maksta – ühel seltsil võib olla välistuseks streigi tõttu edasilükkuv lennureis, teisel reisija kroonilise haiguse ägenemise tõttu ärajääv reis. Tihti ei hüvita kindlustused nt jätkulennust mahajäämisega seotud kulusid, kui kahe lennu vahele on juba algselt jäetud vähem kui kaks tundi. 

Juhtum: kaks sõbrannat plaanivad koos reisile minna, ostavad lennupiletid, broneerivad hotelli. Kuid üks sõbrannadest, kes on teinud reisitõrkekindlustuse, jääb ootamatult haigeks. Teatud pakkujate, sh ka PZU reisitõrkekindlustus laieneks ka tema sõbrannale, kuna PZU tingimustes on märgitud, et reisitõrke juhtumiks on kindlustatud isiku, tema pereliikme või ainsa reisikaaslase haigestumine, õnnetusjuhtum või surm. 

 

Mõisted - oluline on kindlaks teha, et saate pakkujaga lepingus väljatoodud mõistetest samamoodi aru. Kas ka takso liigitub ühistranspordi hulka?

 

Kehtivuspiirkond – lepingu sõlmimisel on oluline teha kindlaks, et kindlustus laieneb kõikidesse konkreetsetesse riikidesse, kuhu reisitakse. Nii nagu mõne kindlustuse välistuseks on terrorioht või sõjakoldesse reisimine, ei pruugi kõigi pakkujate kindlustus laieneda ohtlikematesse riikidesse nagu Süüria, Somaalia jne. Seega kui märgite kindlustust valides piirkonnaks nt „kogu maailm“, tehke kindlaks, et konkreetne pakkuja ei ole nimekirjast välistanud piirkondi, kuhu reisite. 

 

Kindlustusperiood – olenevalt pakkujast hakkab enamasti reisitõrkekindlustus kehtima 2-5 päeva pärast lepingu sõlmimist. Tihti soovitatakse reisitõrkekindlustus sõlmida kuni 48 tunni jooksul pärast reisi ostmist, sest siis hakkab see koheselt kehtima, kuid siiski mitte kõikide pakkujate puhul. Vastavalt pakkuja tingimustele võidakse piirata ka reisi pikkust – nt ühe pakkuja tingimuste järgi ei tohi reis kesta rohkem kui 28 järjestikust päeva, kuid teisel pakkujal üle 90 päeva. 

 

Pagasikindlustus – kui sõlmite ka pagasikindlustuse, siis tutvuge kindlasti sellega, mida erinevad pakkujad hüvitavad. Enamasti ei laiene pagasikindlustus lennupiletitele, rahale, pangakaartidele, kunsti- ja antiikesemetele, toiduainetele ja jookidele, klaasist ja muust haprast materjalist või väärismetallist esemetele, koduloomadele jne. Lisaks võib pakkuja kehtestada teatud pagasile järelevalve või hoiustamisega seotud erinõuded – nt kui videokaamera jäetakse lukustamata ustega autosse. 

 

Sport reisil – kui reisi ajal on plaanis tegeleda spordiga, siis on oluline teavitada pakkujat ka sellega seotud detailidest ehk mis spordialaga on plaanis harrastada, kus täpsemalt jne. Erinevad pakkujad peavad riskantseks erinevaid spordialasid – nt mägironimist, sukeldumist, surfamist jt. Mõned pakkujad ei hüvita nende spordialadega tegelemisel tekkivaid kahjusid, mõned soovitavad osta juurde lisakindlustuskaitse. Mõnel juhul on hüvitamise välistuseks juhtum, kui nt suusaõnnetus juhtub väljaspool ettenähtud suusarada.

Kindlustatav – rasedatel tuleb pöörata erilist tähelepanu kindlustuste tingimustele. Enamik kindlustusseltse pakuvad rasedatele kaitset reisil juhtunud ootamatute rasedusest tingitud komplikatsioonide korral, juhul kui ei ole täitunud 28. rasedusnädal. Kuid paljud pakkujad ei kaitse enneaegse sünnituse puhul ning summa abi saamiseks võib olla piiratud. Rasedatele võib olla ka mitmeid muid täiendavaid piiranguid, nt juhul kui rasedus on viljakusravi tulemus või oodatakse enam kui ühte last. 

 

Omavastutusmäär – mõnikord on pakkujatel ka omavastutusmäär ehk kindlustusvõtja poolt kaetav summa. Tutvu kindlasti erinevate pakkujate poolt oodatud määrade suurustega, et olla kindel, et oled võimeline seda kahju tekkimisel tasuma. 

 

Kindlustusvõtja kohustused – loe läbi ja jäta meelde reisikindlustuslepingu tingimustes sisalduvad kindlustusvõtja kohustused, sh kahjujuhtumist teatamise kord ja tähtajad. Tingimuste ebakorrektsel täitmisel on kindlustusseltsil õiglus vähendada hüvitist või sellest üldse keelduda. 

 

Kindlustusjuhtumi tõendamine – kõikide kindlustusjuhtumite puhul on märksõnaks tõendamine, seetõttu tuleb alles hoida kõik kirjalikud tõendid, arved ja tšekid, mis tõestavad juhtumi toimumist ja kulusid. Kui mingil põhjusel pole võimalik saada kirjalikku tõendit nt lennu hilinemise kohta, siis tasub nt teha fotosid infotabloodest. 

 

 

 

 

 

 

 

Populaarne

Tagasi üles