Amet: Egiptuse reiside eest tuleb kogu raha tagasi maksta

Tarbijakaitseameti meelest ei ole Egiptuse pakettreiside tühistamisel tegemist vääramatu jõuga.

FOTO: Panther Media/Scanpix

Tarbijakaitseameti hinnangul on olukord Egiptuses ebastabiilne olnud juba pikemat aega, mistõttu ei saa viimati aset leidnud sündmusi pidada vääramatu jõu olukorraks, nagu reisikorraldajad seda on tõlgendanud. Ühtlasi ei pea amet õigeks, et tarbijatelt peetakse tagastatavast reisitasust kinni bürookulud.

Tarbijakaitseametile laekunud teabe järgi on reisikorraldajad seoses Egiptuse pakettreiside tühistamisega alates 7. novembrist tuginenud vääramatu jõu esinemisele, mille alusel tagastavad reisijatele soovi korral küll reisitasu, kuid peavad tagastatavast tasust kinni bürookulud.

Amet leiab, et bürookulude kinnipidamine on põhjendamatu ja ei ole kooskõlas kehtiva õigusega. Tarbijakaitseamet saatis reisikorraldajatele oma hinnangu koos põhjendustega.

Amet toob välja, et viimase pooleteise aasta jooksul on toimunud korduvaid meeleavaldusi Egiptuse erinevates linnades ning rünnakuid nii turismi-, sõjalistele, riiklikele kui muudele objektidele. Rünnakud turismiobjektide ja turistide vastu on sagenenud alates 2015. aasta suvest. Seejuures väärib märkimist asjaolu, et välisministeeriumi ohutase on püsinud samal tasemel kogu perioodi jooksul.

Arvestades viimase aasta jooksul toimunud rünnakuid ning asjaolu, et olukord Egiptuses on olnud ebastabiilne juba pikema perioodi jooksul, on reisikorraldajad olnud teadlikud võimalikust ohust turistide elule ja tervisele, kuid hoolimata sellest võtnud äririski korraldada pakettreise Egiptusesse.

Olukorras, kus reisikorraldaja jätab reisi ära, kuid tegemist ei ole vääramatu jõu asjaoluga, peab reisikorraldaja pakkuma reisijale sama maksumusega asendusreisi või tagastama kogu reisitasu, ilma sellest kinnipidamisi tegemata.

Populaarne