Tasub teada: mida teha, kui välismaal varastati dokumendid

FOTO: Toomas Huik / Postimees

Kõige sagedamini tuleb välisministeeriumi ametnikel aidata võõrsil neid Eesti kodanikke, keda on paljaks varastatud ja kes on seetõttu jäänud ilma isikut tõendavast dokumendist. Kuidas sel puhul käituda, õpetab välisministeerium.

Kui välisriigis olles kaob või varastatakse ära pass või ID-kaart, väljastab konsul (või aukonsul)  tagasipöördumistunnistuse. Tagasipöördumistunnistuse saamiseks on vaja esitada:

  • kaks ühesugust fotot mõõtudega 40mmx50mm,
  • täita tagasipöördumistunnistuse taotlusankeet

Tagasipöördumistunnistus on mõeldud tagasi pöördumiseks Eestisse – sellega ei saa jätkata pooleliolevat reisi, või elada asukohariigis.

Kui dokument on kaotsi läinud  kuriteo tulemusena, soovitab ministeerium juhtumi registreerida  kohalikus politseis ning küsida vastavasisuline  tõend politseisse pöördumise kohta. 

Politseid passi kadumisest või vargusest teavitades  tuleb kohe kontrollida,  kas riigist lahkumiseks on vajalik saada väljasõiduviisa, registreeruda immigratsiooniasutuses või läbida muid protseduure. Tasub silmas pidada, et  täiendavate toimingute tegemiseks võib kuluda lisaaega. Seega ei tohi mingil juhul väljasõiduviisa või -loa taotlemist jätta vahetult riigist lahkumise hetkele.

ID-kaardi sertifikaatide peatamine

Kui tekib kahtlus, et ID-kaart on kadunud ning seda võidakse kuritarvitada, tuleb helista esimesel võimalusel ID-abiliini numbril 1777 (välismaalt helistades (+372) 6773377 ja paluda oma ID-kaardi sertifikaadid peatada. Selleks küsib abiliin isikuandmeid: ees- ja perekonnanime, sünniaastat või isikukoodi, sünnikohta või ID-kaardi numbrit. Peatamiseks tuleb öelda vähemalt mõned neist andmetest  ning sertifikaadid peatatakse. Peatatud sertifikaatidega ei saa anda digitaalallkirja ega teha muid toiminguid elektroonilises keskkonnas.

Kui ID-kaart kaob, tuleb informeerida kindlasti ka politsei- ja piirivalveametit, kes saab vajadusel tunnistada ID-kaardi kui füüsilise dokumendi kehtetuks.

Tagasipöördumistunnistuse väljaandmise taotkuse näidis

 

TÄIDAB TAOTLEJA

1.

Perekonnanimi

2.

Eesnimi

3.

Eelmised perekonnanimed

4.

Sünniaeg ja koht

5.

Isikukood

6.

Kodakondsus

7.

Tagasipöördumistunnistuse taotlemise põhjus

 

8.

Elukoht Eestis

9.

Kontaktandmed asukohariigis

10.

Kuupäev ja koht

11.

Taotleja allkiri

12.

Taotleja seadusjärgse esindaja

Ees- ja perekonnanimi

Isikukood