Euroopa Liidu lennujaamades kontrollitakse imikutoitu

Vedeliku kontroll Saksa lennujaamas.

FOTO: Reuters / Scanpix

31. jaanuaril 2014 hakati ELi lennujaamades vedelal kujul aineid kontrollima uute Euroopa Komisjoni kehtestatud nõuete järgi – muu hulgas analüüsitakse käsipagasisse lubatud imikutoitu.

Muutunud nõuete järgi hakatakse analüüsima käsipagasisse lubatud eridieettoitu (sh beebitoit), meditsiinilisel eesmärgil kasutatavaid vedelaid ravimeid ja transiitreisijate julgestuspiirangualal tehtud oste.

Uute läbivaatusseadmete kasutusele võtmine muudab mõneti Euroopa Liidu liikmesriikide ja paljude teiste maade lennujaamade julgestuskontrollis kasutatavat metoodikat. Vedelike piirang ei kao ning suuresti säilib siiski seni kehtinud olukord.

Reisija vaatenurgast jäävad praegused vedelikupiirangud ja käsipagasi pakkimisnõuded samaks. Transiitreisijate jaoks muutub protsess pisut lihtsamaks. Lennuki vahetamisel saavad nad viia läbi julgestuskontrolli ka väljaspool Euroopa Liidu lennujaamast ostetud maksuvabasid tooteid või lennuki pardalt ostetud kaupu, kui need on õigesti pakitud spetsiaalsetesse avamist tuvastada võimaldavatesse plastkottidesse.

Tallinna lennujaam teatas jaanuaris, et võtab kasutusele spetsiaalsed vedeliku läbi vaatamiseks mõeldud seadmed. Vedeliku ehtsuse tuvastamiseks võib julgestustöötaja küsida reisijalt täiendavaid küsimusi ning läbi viia vedeliku ehtsuse kontrolli.

Tallinna lennujaama hinnangul on umbes 2 protsendil reisijatest maksuvabasid oste, beebitoitu, vedelal kujul olevaid ravimeid ning spetsiaalseid dieetjooke, mida käesoleval aastal hakatakse analüüsima. Seega mõjutab regulatsiooni muudatus väikest hulka reisijaid.

Muudatus võib põhjustada julgestuskontrollis siiski viivitusi ja tekitada järjekordi. Reisijatel on soovitatav pakkida beebitoit ja vedelad ravimid nii, et neid oleks lihtne kõiki korraga julgestustöötajale esitlemiseks kotist välja võtta

Kuidas vedelikke õigesti pakkida?

Endiselt võib käsipagasis olla vedelikke kuni 100 ml pakendites, mis peavad olema pakitud läbipaistvasse korduvsuletavasse kuni üheliitrise mahutavusega plastkotti.

Nagu ka varem võib pardale kaasa võtta beebitoitu ja -jooke imikutele, vedelal kujul olevaid ravimeid ja eridieettoite (nende vedelike pakendi maht võib ületada 100 ml). Alates 31. jaanuarist hakatakse neid julgestuskontrollis analüüsima.

Kõik teised vedelikud peavad endiselt olema pakitud pagasiruumis hoitavasse pagasisse. Käsipagasis keelatud vedelikud, nagu joogipudelid, 100 ml ületavad kosmeetikatooted, supid, siirupid jne saab üle anda reisijat saatma tulnud inimesele, panna registreeritud pagasisse või hoiustada reisi ajaks lennujaama hoiukapis või visata prügikasti.

Populaarne