Tarbijakaitse ootab avaldusi Top Toursi vastu

Egiptuse püramiidid.

FOTO: SCANPIX

Tarbijakaitseamet ootab tarbijate avaldusi AS Top Tours ärajäänud reiside pärast hiljemalt 11. juuniks 2010.

Tarbijakaitseamet palub kõiki füüsilistest isikutest tarbijaid, kes on tasunud nimetatud reisiettevõtjale reiside eest, mis on ära jäänud või jäävad ära, esitada selle kohta avaldus alljärgnevalt:

Kui reis osteti otse Top Toursilt (vahendajaid /reisibüroosid kasutamata) - avaldus koos koopiatega nõuet tõendavatest dokumentidest (reisi leping/voucher ja maksekinnitus) esitada tarbijakaitseametile aadressile Tallinn, Kiriku 4, 15071 või e-mailil info@tka.riik.ee hiljemalt 11. juuniks 2010. Avaldusele tuleb lisada ka oma pangakonto number. Tähtajaks esitamata nõuded ei kuulu rahuldamisele.

Kui reis osteti mõnest reisibüroost (mitte Top Toursist) vahendajate kaudu - avaldus koos koopiatega maksekinnitusest ja lepingutest esitada vahendajale, kes edastab oma kohustuse täitmist (st Top Tours’ile raha edastamist) tõendava dokumendiga koos n-ö oma klientide kaebustega samuti 11. juuniks 2010.

Samuti palub tarbijakaitseamet nendel tarbijatel, kes sõlmisid reisikindlustuse ning mille reisikindlustuses tekkinud olukord on märgitud kindlustusjuhtumina, võtta ühendust kindlustusandjaga.

Populaarne

Tagasi üles