Lennureisijaid eksitavad lisatasud võivad tulevikus kaduda

Euroopa Komisjon on asunud tegutsema, et teha lõpp lennufirmade lisatasude küsimisele reisijatelt.

FOTO: Caro / Scanpix

Lennupiletite esialgsele hinnale lisandub mitmeid erinevaid tasusid, millest tarbijat eelnevalt ei teavitata. Euroopa Komisjoni rahastamisel tehtud uuring ja selle lõppraport viitavad aga vajadusele sellisele rahaküsimisele lõpp teha.

Komisjoni finantseerimisel tehtud uuring hõlmas Euroopa suuremaid lennufirmasid ja sellest selgus, et lennupiletitele lisandub enamasti kahte liiki tasusid – kohustuslikud maksud ning lõivud, mis võivad olla kehtestatud riiklikul tasandil, ja muud maksud, mida kehtestab lennufirma ise. Viimaste hulka kuuluvad näiteks kütusetasu, broneerimistasu, pagasitasu ja eelisjärjekorras pardalemineku tasu. Need tasud ei kajastu enamasti esialgses hinnas, mida lennufirma kliendile oma veebilehel või mujal esitab.

Lisaks selgus uuringust, et erinevates riikides märgivad lisatasusid erinevad terminid ja sageli on need esitatud viisil, et ostjale jääb mulje, nagu oleks tegu riiklikult reguleeritud maksudega, millest ei saa loobuda. Rohkem kui pooltel uuringus vaadeldud juhtudest esitasid lennufirmad ostjatele lisatasusid, mis peaksid tegelikult sisalduma lennupileti lõpphinnas.

Säärane lisatasude esitamine on tarbijat eksitav – ostjal on keeruline aru saada, kui palju pilet lõpuks maksab, ning erinevate firmade pakkumisi on raskem võrrelda.  

Uuringu lõppraport juhib tähelepanu vajadusele ühtlustada terminoloogiat ja täpsustada tingimusi, millal tohib kasutada sõna «maksud» ja millal tuleb see asendada sõnaga «lisatasud».

Veel seisab raportis, et lennupileti lõpphind peab olema alati välja toodud ja see tohib sisaldada ainult lennu maksumust, lennujaamatasusid ja riiklikke makse. Ülejäänud tasud, mis on vältimatud, näiteks kütusetasu ja registreerimistasu peavad sisalduma juba pileti lõpphinnas ning eraldi neid esitleda ei tohi.

Jätkutegevusena on vaja kehtestada ühtsed reeglid, mis põhinevad eeltoodud uuringu tulemustel ja soovitustel. Samuti töötab komisjon koos lennuettevõtjatega välja ühtsete standardite kehtestamiseks sektorisisest kokkulepet.

Tagasi üles