Inspektsioon: puhkajad rikuvad loodust

ATV. Foto on illustratiivne

FOTO: Keskkonnainspektsioon

Keskkonnainspektsiooni suvised kontrollkäigud on näidanud, et paljud puhkajad ja kalastajad ei pea keskkonnakaitse nõuetest kinni: jätkuvalt kiputakse sõitma, telkima ja lõket tegema selleks mitte ettenähtud kohtades.

Alam-Pedja looduskaitseala kaitse-eeskirja järgi ei ole lubatud Emajõe vanajõel mootorpaadiga sõita, samuti on keelatud telkida ja lõket teha kaitseala valitseja poolt ette valmistamata ja tähistamata kohas. Sellele vaatamata tuvastas keskkonnainspektsioon eelmisel nädalal vanajõel mootorpaadiga liiklejaid ning kallastel selleks mitte ettenähtud kohtades telkijaid ja lõkke tegijaid. Rikkumistega seoses alustati kuus väärteomenetlust.

Inspektsiooni hinnangul on vales kohas sõitmise, telkimise ja lõkke tegemisega  probleeme ka teistes maakondades. Rikkumised on sageli sarnased: autoga üritatakse otse veekogu äärde sõita, sõiduk pargitakse rannaliivale või metsa alla, telgitakse ja tehakse lõket selleks mitte ettenähtud kohas. Privaatsema telkimiskoha otsingul sõidetakse teinekord ka edasisõitu keelavast märgist mööda.

Taoliste rikkumistega seoses on keskkonnainspektsioon alustanud maikuust alates ligi 80 väärteomenetlust.  Seaduse järgi saab rikkujale määrata kuni 1200 euro suuruse rahatrahvi.

Keskkonnainspektsioon tuletab looduses liikujatele ja kalastajatele meelde, et loodusesse puhkama või kalastama minnes tuleks end vastava piirkonna olude ja nõuetega kurssi viia, seda eriti võõrasse kohta minnes.

Tuleb meeles pidada, et looduskaitseseadusest tulenevalt on kõigile veekogudele kehtestatud piiranguvöönd, kus mootorsõidukiga sõitmine väljaspool selleks ettenähtud teid on keelatud. Läänemere ja suuremate järvede rannal on piiranguvööndi laius 200 meetrit, üle 10 hektari suurustel järvedel 100 meetrit ning väiksematel veekogudel 50 meetrit.

Paljud saared ja rannikualad on kaitse all ning seal tohib liikuda ja tegutseda nii, nagu vastava kaitseala kaitse-eeskiri ette näeb, kuid mitmed puhkajad seda ei tea või ei arvesta nõuetega. Näiteks jaanipäeva eel asus üks seltskond telkima Mohni saarel Lahemaa rahvuspargi sihtkaitsevööndis, kus kaitse-eeskirja järgi on telkimine ja lõkke tegemine välistatud.

Populaarne

Tagasi üles