Nike

Mida ravimitega reisimisel silmas pidada?

Reisi planeerides tuleb mõelda ka vajalike ravimite peale, eriti kroonilise haiguse puhul.

FOTO: SCANPIX

Reisile minnes oodatakse ikka toredaid elamusi ning sageli unustatakse, et reisidelgi võib tervisega midagi juhtuda ja tõsised terviseriskid kaasneda.

Ohutuks reisimiseks on vaja läbi mõelda kõik tervisega seonduv: sihtriik, reisi pikkus, reisimise viis ja reisi iseloom, teadaolevad terviseprobleemid, regulaarselt tarvitatavad ravimid ning vaktsineerimise vajadus. Ravimiamet jagab nõu, millega tuleks ravimitega seoses reisil arvestada.

Mõelge oma tervisele varakult

Planeerides reisi, mõelge kohe ka vajalike ravimite peale, eriti kui põete mõnd kroonilist haigust. Reisile minnes võtke lisaks kaasa mõned hädavajalikud ravimid, näiteks valu- ja allergiaravimid, iiveldusvastased ravimid, kõhulahtisuse korral kasutatavad ravimid, abivahendid traumade korral vms.

Ravimid võiksid olla käsipagasis koos nõutavate dokumentidega (nt Schengeni tunnistus, arsti teatis ravimite vajaduse kohta või retsepti koopia), kust need vajadusel kiiresti kätte saab. Rääkige oma plaanist raviarstile vähemalt paar-kolm kuud enne reisi. Arst oskab anda soovitusi edasiste vajalike tegevuste ja ravimite osas. Kaasavõetavate ravimite osas saate head nõu ka apteekrilt.

Kontrollige, mis on lubatud

Alati on hea teada, millised nõuded kehtivad ravimite kaasavõtmisele sihtriigis või riikides, mida te oma reisil läbite, selleks võtke ühendust külastatava riigi saatkonnaga. Nõuded võivad riigiti erineda ravimite osas, mida on lubatud kaasa võtta; koguste osas; kuuluvuse osas retsepti- või käsimüügiravimite hulka.

Hoidke oma ravimid alati originaalpakendis. Ei ole mõistlik võtta purgist välja üksnes mõned tabletid ja panna need kilekotti. See ei võimalda ravimit identifitseerida ning takistab piiriületamist. Karbist võib võtta välja blistrilehti ehk mullipakendi lehti, kuid seejuures tuleb arvestada, et ilma ümbriskarbita muutub piiriületusel iga üksik blistrileht omaette jaemüügipakendiks, mida arvestatakse üldise koguse määramisel.

Soojale maale reisides jälgige, et ravimid oleks hoitud pakendi infolehes ettenähtud temperatuuril (vajadusel kasutage külmakotti), samuti lugege pakendi infolehest, kas ravim suurendab naha tundlikkust UV-kiirgusele. Ravimite ja päikese koostoimel tekkinud kõrvaltoimed nahal sarnanevad päikesepõletusele.

Naha valgustundlikkust suurendavad eeskätt valu- ja põletikuvastased ravimid (kõige enam ketoprofeen), infektsioonivastased ravimid, südamehaiguste ravimid, diureetikumid ja ka taimsed ravimid, näiteks harilikku naistepuna sisaldavad ravimid.

Kui palju ravimeid tohib kaasa võtta?

Ilma ravimiameti loata võib kaasa võtta kümme erinevat nimetust ravimeid (käsimüügi- või retseptiravimid) ja igat nimetust kuni viis jaemüügipakendit välja arvatud narkootilised ja psühhotroopsed ravimid, neile kehtivad erireeglid.

Lubatud pakendi suurused:

  • tabletid, kapslid jt tahked ravimivormid kuni 100 ühikut (nt 100 tabletti purgis)
  • pulbrid lahuse valmistamiseks 500 g
  • homöopaatilised graanulid 50 g
  • suukaudsed lahused ja infusioonilahused 500 ml
  • süstitavad ravimvormid 10 ampulli või viaali
  • välispidised ravimid 200 ml või 200 g, droogid (nt taimeteed)100 g
  • inhaleeritavad ravimid kuni 120 annust
  • ravimplaastrid 10 ühikut (10 plaastrit)

Kui kaasavõetavaid ravimeid on rohkem, näiteks erinevate nimetuste arv on suurem kui kümme, ühe ja sama ravimi pakendeid on rohkem kui viis või pakendite suurus on ületatud, siis tuleb taotleda ravimiametilt luba ravimite kaasavõtmiseks.

Kui naasete Eestisse mujalt ostetud ravimitega, kehtib ikka sama reegel, et kokku tohib Eestisse tuues kaasas olla kümme erinevat nimetust ravimeid ja igat nimetust kuni viis jaemüügipakendit.

Kui peate ostma ravimeid teises riigis, olge kindlasti tähelepanelikud leidmaks legaalset apteeki kontrollitud ravimitega.

Erireegel

Erireegel kehtib narkootilistele ja psühhotroopsetele ravimitele (edaspidi NP ravimid). Ülaltoodud koguse reegel ei kehti juhul, kui kaasavõetavate ravimite hulgas on narkootilisi ravimeid, näiteks tugevad valuvaigistid, või psühhotroopseid ravimeid, näiteks rahustid ja uinutid.

NP ravimite puhul on kord erinev sõltuvalt sihtriigist. Schengeni riikidesse reisides on Schengeni tunnistus  vajalik kas või ühe tableti puhul. Kui te ei ole kindel, kas teie ravim kuulub NP ravimite hulka, siis küsige nõu ravimiametist, arstilt või apteekrilt.

Täpne info NP ravimite kaasavõtmise kohta on leitav ravimiameti kodulehel.