Eesti keeles | По-русски

Novatoursi reisikampaania –
kaubandusliku loterii reeglid

1. KAMPAANIA

1.1. Novatoursi reisikampaania (edaspidi Reisikampaania) toimumisajaks on ajavahemik 7.11.2014 kuni 30.11.2014 (kaasa arvatud) ning mille raames pakettreisi (edaspidi Reis) ostnud osalevad ühtlasi Reisikampaania reeglites kirjeldatud auhinna loosimisel.

1.2. Reisikampaania korraldaja on OÜ Novatours (edaspidi Korraldaja), registrikood 11013879, Rävala pst 6-201a, 10143 Tallinn, e-post: erle@novatours.ee, telefon: +372 666 8000. Toodud kontaktidelt on võimalik saada ka lisainformatsiooni Reisikampaania kohta.

1.3. Reisikampaania raames ostetud Reisidele laienevad sihtkohast sõltuvalt ja lisaks Novatoursi reisitingimustele samaaegselt Novatoursi poolt korraldatavate müügiedendamise kampaaniate tingimused (nt varajase tellija sooduskampaania vms).

2. OSALEMINE

2.1. Reisikampaanias osalemiseks tuleb osta Reis ajavahemikus 7.11.-30.11.2014 veebilehelt reisile.postimees.ee, päringuna / e-kirjaga Novatoursi konsultandilt või Novatoursi Tallinna kontorist, reisimiseks kuni 30.11.2015 järgmistesse riikidesse / piirkondadesse: Türgi, Kreeka, Tenerife, Egiptus, Bulgaaria.

2.2. Ostes Reisi päringuna / e-kirjaga Novatoursi konsultandilt või Novatoursi Tallinna kontorist, peab reisi broneerija / ostja broneeringut tehes kirjutama / nimetama märksõna „Postimehega reisile“. Otse veebist Reisi ostnud ei pea märksõna kirjutama.

2.3. Reisikampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased Eesti Vabariigi elanikud v.a AS Postimees ja OÜ Novatours töötajad ning nende perekonnaliikmed.

3. AUHIND

3.1. Reisikampaania auhinnaks on OÜ Novatours poolt ühele Reisi ostnule (ühe või mitme inimesega reisijate grupp) eest tagasi makstav Reisi maksumus maksimaalselt 3000 euro väärtuses. Summa sisaldab käibemaksu, juhul kui broneeritud Reisi maksumusele kohandub käibemaks.

3.2. Reisikampaania auhind makstakse välja üksnes tingimusel, mille kohaselt ostetud Reis on esialgselt ostetud kujul toimunud. Õigust auhinnale ei ole selle võitjal olukorras, milles Reis jääb esialgselt ostetud mahus toimumata ja / või võitja jätab Reisile minemata.

3.3. Auhinna loosimine toimub 03.12.2014. a. Novatours OÜ kontoris.

3.4. Reisikampaanias loositakse välja üks (1) võitja.

3.5. Võitja nimi avaldatakse koheselt loosimisel ja veebilehel reisile.postimees.ee loosimisele järgneva tööpäeva jooksul. Korraldaja teatab auhinna võitjale auhinna võidust e-posti aadressil hiljemalt 4. detsembriks 2014.a.

3.6. Auhind makstakse välja hiljemalt kahe tööpäeva jooksul pärast võitja naasmist ostetud Reisilt. Auhinna kättesaamisega seotud kulutusi võitjale ei kompenseerita. Samuti ei muudeta pärast auhinna vormistamist reisijate nimesid ega reisisihtkohta.

3.7. Kui võitja ei vasta Korraldaja poolt kehtestatud Reisikampaania tingimustele või on Reisikampaanias osalenud selle reegleid rikkudes, on Korraldajal õigus jätta talle võit üle andmata.

3.8. Korraldaja ei taga Reisikampaania võitjale ega võitnud reisiseltskonna teistele isikutele reisi sihtkohta sisenemiseks vastavate lubade (viisad) ning kehtivate reisidokumentide (pass) olemasolu, millised korraldab võitja iseseisvalt.

3.9. Kõik Reisikampaanias osalenud saavad ühe tehtud broneeringu kohta ühe kolmekuulise Postimehe või venekeelse Postimehe tasuta tellimuse, vastavalt Reisikampaanias osalenu valikule. Selleks võtab Korraldaja volitusel Postimees AS Reisi Reisikampaanias osalenuga ühendust ja täpsustab lehetellimuse detailid (aadress, perioodi algus jms).

4. MUUD TINGIMUSED

4.1. Reisikampaanias osalejate poolt käesolevate tingimuste eiramise või Korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (saadetud päringute Korraldajale mittetähtaegne kohale jõudmine/kohale jõudmata jäämine; Korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada), mis ei ole tingitud Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja Reisikampaania osaleja auhinna loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

4.2. Veebilehelt reisile.postimees.ee tehtud reisibroneeringuga, samuti e-päringuga tehtud reisibroneeringus või Novatoursi kontoris Korraldaja konsultandile esitatud andmetega, kinnitab osaleja Korraldajatele enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust Korraldaja poolt Reisikampaania kohta kehtestatud reeglitele, tema soovi osaleda Reisikampaanias ja nõustumist Korraldaja poolt Reisikampaanias kehtestatud kõikide tingimustega.

4.3. Reisibroneeringu tegemisega annab Reisikampaanias osaleja Korraldajale nõusoleku kasutada ise ja edastada Postimees ASile töötlemiseks oma isikuandmeid Reisikampaania auhindade kättetoimetamiseks ja auhinna loosimisel võitja väljaselgitamiseks, võitja nime avaldamiseks ja auhinna kätteandmiseks, samuti isikuandmete säilitamiseks 12 kuu jooksul peale Reisikampaania lõppu võimalike vaidluste lahendamiseks.

4.4. Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Reisikampaania ja jätta auhind välja loosimata ja/või auhind võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt Reisikampaanias osalejatele kodulehe reisile.postimees.ee vahendusel.

4.5. Kõik Reisikampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

4.6. Kõik pretensioonid seoses Reisikampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult hiljemalt 10.12.2014 kampaania Korraldaja asukohta. Korraldaja lahendab pretensioonid hiljemalt 20.12.2014.a.

Pakkumise tingimused:

Tasumistingimused kliendile:

- 1 tööpäeva jooksul peale broneeringu kinnitamist ettemaks 60 EUR/ inimese kohta (kaasa arvatud laps alates 2. eluaastast).

- 60 kalendripäeva peale broneerimist peab olema tasutud 20% reisi maksumusest (s.t. 60 EUR/in. + 20% kogu paketi maksumusest)

- 30 kalendripäeva enne reisi peab olema tasutud 100% reisi maksumusest

Broneerides reisi kuni 31.12.2014 kehtib kõikidele sihtkohtadele ja kõikidele hotellidele *madalaima hinna garantii (ei kehti ainult lennupiletite, ainult majutuse ja muude lisateenuste puhul). Juhul kui hooaja jooksul peale 31.12.2014 pakume madalamat hinda samale sihtkohta saabumise ja lahkumise kuupäevale ning samale toa-ja toitlustustüübiga hotellile, mis on kliendil juba broneeritud, tagastame hinnavahe.

- Varajase tellija soodustus ei kehti loteriimajutuse, viimase hetke pakkumiste ja ainult lennupiletite ostmise korral.

- Peale varajase tellija lõppemist käsitletakse broneeringus kuupäeva või hotelli või toatüübi või majutustüübi muutust tühistamisena ning kehtivad varajase tellija tühistamistingimused. Muutuste korral ei säili broneerimise hetkel olnud varajase tellija soodustus.

- Peale broneeringu kinnitamist on lubatud broneeringus muuta maksimaalselt ühe reisija nimi (võimalik hiljemalt 3 tööpäeva enne reisi). Nime muutusega kaasneb hüvitis 60 EUR.

- Varajase tellija soodustusega koos ei kehti grupisoodustused.

Tühistamistingimused:

- Hüvitiseta on broneeringut võimalik tühistada 24 tunni jooksul peale broneeringu kinnitamist

- Broneeringu tühistamisel hiljem kui 24 tundi ning kuni 60 kalendripäeva peale broneerimist on tühistamishüvitis 60 EUR/inimese kohta.

- Broneeringu tühistamisel alates 61 kalendripäeva peale broneerimist kuni 31 kalendripäeva enne reisi on tühistamishüvitis 20% reisipaketi maksumusest.

- Broneeringu tühistamisel 30 kuni 15 kalendripäeva enne reisi on tühistamishüvitis 40% reisipaketi maksumusest.

- Broneeringu tühistamisel 14 kuni 11 kalendripäeva enne reisi on tühistamishüvitis 60% reisipaketi maksumusest.

- Broneeringu tühistamisel 10 ja vähem kui 10 kalendripäeva enne reisi on tühistamishüvitis 100% reisipaketi maksumusest.

Varajase tellija soodustusega koos ei kehti grupisoodustused.

Otsereisid Tallinnast: TÜRGI, KREETA, BULGAARIA, RHODOS.

Reisid Tallinnast, ümberistumisega Vilniuse lennujaamas: KORFU SAAR, TENERIFE, SITSIILIA, ITAALIA (Calabria).
Maksegraafik vali peale reisijate andmete sisestamist ja sobiva panga valimist.